shadow

Ondernemingsgegevens

Mo Made bvba

Reyndersstraat 37, 2000 Antwerpen

info@momadecupcakes.be

03/233.33.23

BE0542408261

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Mo made, een BVBA met maatschappelijke zetel te Reyndersstraat 37 2000 Antwerpen, BTW BE0542408261, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mo made moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mo made aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mo made niet. Mo made is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Mo made is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mo made. Mo made kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Mo made hiervan verwittigd zodat het order snel klaargemaakt kan worden voor zending of afhaling. De gegevens van de Klant worden intern verwerkt om de bestelling uit te voeren. De Klant heeft de mogelijkheid om de bestelling af te halen in één van onze verkooplocaties of de bestelling laten leveren in Benelux. Bestellingen geplaatst voor 18u worden de volgende dag binnen België geleverd. Eventuele vertragingen ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke zijn geen verantwoordelijkheid van Mo made.

De goederen dienen bij aankomst door de Klant gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken en correcte aantallen. Klachten betreffende de levering moeten ons onmiddellijk toekomen na levering en alleszins voor het gebruik. Zoniet vervalt alle recht op betwisting van de Klant. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de goederen in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Mo made.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

Aangezien we werken met bederfelijke producten heeft de Klant geen recht op herroeping.

 

Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van Mo made is bereikbaar op het telefoonnummer 03/233.33.23, op het mailadres info@momadecupcakes.be en op het volgende kantooradres: Reyndersstraat 37 2000 Antwerpen.

 

Artikel 8: Sancties voor annulering

Bij annulering van de bestelling wordt een schadevergoeding ten belope van 30% gevraagd voor standaard bestellingen. Voor gepersonaliseerde bestellingen vragen wij een schadevergoeding die gelijk is aan het volledig bedrag aangezien deze producten niet meer verder verkocht kunnen worden aan derden.

 

Artikel 9: Privacy

Mo made respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mail, geboortedatum…) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en indien aangevraagd het versturen van de nieuwsbrief.

U beschikt over een wettelijke recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mo made gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of ontoepasselijk zouden zijn. 

In geval u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing (onder andere nieuwsbrief) kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten.

Mo made behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Mo made houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  

Artikel 10: Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies verhogen het gebruiksgemak door zoekopdrachten en filters op onze site goed te laten werken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail-marketing. Wij gebruiken Google Analytics